አድራሻ

መልዕክትዎን ከታች በተገለፀው አድራሻ ልልኩልን ይችላሉ። ስምዎን ወይም ኢሜይል አድራሻዎን መስጠት ግዴታ አደለም። ጥያቄ ኖሮት እንድንመልስልዎ ከፈለጉ ግን አድራሻዎንና ስምዎን መልዕክትዎ ጋር መፃፍ አለቦት።

Target Image