ሱሪኛ መፅሐፍ ቅዱስ ለሞባይሎች


Lɔga :Tumu Kɔ̀lɔma silkinyaye

Lɔga :Tumu kɔ̀lɔma silkinyaye na kòtoyeo oo kìshirarra, a ngagiya. Na ko igge hunde hinno na aytɛye, idhdhara ngasiilita silkinyde oo ngagalita ih karanɛye na aytɛ.