Dadabinyaa lɔga :Tumu gena

Ahaa seni ɔgɛ ke gunyu a ngagiya: 

Ngaya a bhɛa ɛlɛa dadabinyaa Lɔga Tumu ku bhiy bhiy. Na gena a ngagiya ɛl karanɛye.